Gaven van de Geest

Geplaatst in: Ontmoeting met God 0

Woorden van kennis

Bekijk deze geweldige video over de gaven van de Geest. Zie hoe God woorden van kennis geeft over twee mannen.
Beide zijn erg onder de indruk van Gods liefde en zijn zichtbaar aangeraakt. Doordat de Heilige Geest werkt geven ze hun leven aan Jezus.
God wil een relatie met je aangaan. Hij houdt van je en wil daarom bij je wonen.
Jezus kwam om zijn leven te geven voor de mensen. Wie in Jezus gelooft en hem gaat volgen krijgt eeuwig leven om niets.
Als je zonden vergeven zijn, wordt je relatie met Jezus hersteld. Hij geeft zijn Heilige Geest als we daarom vragen.
De Heilige Geest is echt, zoals je in de videos kunt zien. Hij geeft bovennatuurlijke gaven.

De gaven van de Geest

  • Woorden van Wijsheid. De wijsheid van God is anders dan die van de wereld. Ze brengt leven en is komt van God.
  • Woorden van Kennis. Dit zijn feiten over een andere persoon die jij niet kan weten maar die de Heilige Geest aan je laat zien.
  • Gave van Geloof. De Heilige Geest geeft soms een bovennatuurlijk geloof voor bijvoorbeeld een wonder wat staat te gebeuren. Dit geeft de gelovige moed om te bidden met een geloof en zekerheid die hij niet van zichzelf heeft.
  • Gave van genezing. De persoon die de gave van genezing heeft ontvangen, ziet meer genezingen door gebed in zijn of haar leven.
  • Gaven van Werking van krachten of wonderen De persoon wordt door God in staat gesteld om wonderen en tekenen uit te voeren ter bekrachtiging van het evangelie en het Koninkrijk van God.
  • Gaven van het onderscheiden van geesten. De persoon weet via de Heilige Geest of iets van God komt of niet.
  • Gave van Profetie. Dit zijn woorden van God. Opbouwend en liefdevol die het hart raken. Ze bevatten kracht en kunnen mensen erg bemoedigen. Vaak gaan ze over wat God voor ogen heeft met een persoon.
  • Gave van Klanktaal / Tongentaal De gave om te spreken in een onbekende door de Geest ingegeven taal. Tot opbouw van je innerlijke geestelijke mens.
  • Uitleg van Klanktaal / Tongentaal De gave om de onbekende taal te interpreteren en uit te leggen. Het is geen letterlijk vertalen maar de essentie van wat er gezegd is weergeven.

Volledige documentaire – echte aanrader

Jezus laten zien

Todd White voelt hoe de Heilige Geest iemand eruit licht. Hij gaat een liefdevol gesprek aan met deze vuilnisman die zo God mag ontmoeten.