De hemel

De hemel

Bijna iedereen die ik ken wil naar de hemel. Maar wat is de hemel eigenlijk?
Kort gezegd is de hemel de plaats waar God is. De vraag of je naar de hemel wilt hangt samen met de vraag of je bij God wilt zijn.

We kunnen weten wie God is door over hem te lezen in de Bijbel. De Bijbel is het woord van God. Je kunt het lezen als een gewoon boek maar als je de Bijbel leest met een open hart zal je merken dat het boek leeft. God spreekt door de Bijbel heen en zo kun je Hem leren kennen. Door met je hart te luisteren hoor je God spreken.

Voor mezelf heb ik de keuze gemaakt. Ik wil bij God horen. God belooft een geweldige toekomst voor wie voor Hem kiezen met hun hart. Je kunt nu al een persoonlijke relatie met Hem krijgen en hoe beter je God leert kennen hoe bijzonderder Hij wordt. God is absoluut de moeite waard!

Leven met God

Als je een leven met God begint kun je steeds meer gaan ontdekken hoe goed God werkelijk is. Zijn liefde voor jou is zo groot dat Hij het dierbaarste heeft gegeven wat Hij had. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven vHet evangelie van Jezus Christusoor je vrienden. Dat is precies wat Jezus voor je heeft gedaan.

Als Jezus zijn leven niet had gegeven dan was het voor ons onmogelijk geworden om naar de hemel te gaan. Door de zonde zijn we gescheiden van God. Misschien besef je niet dat je vergeving nodig hebt, maar iedereen heeft vergeving nodig. Er is niemand zoals God. Puur, heilig en vol liefde. Volmaakt in alles wat Hij doet. In zijn nabijheid is volop vreugde. Alles wat goed is komt bij Hem vandaan. Iets wat niet goed is kan niet in Zijn nabijheid bestaan. We moeten opnieuw geboren worden.

Alle mensen hebben last van de zondeval waardoor onze natuur zondig is geworden. We zijn niet meer zoals God ons bedoeld heeft. Er is een permanente scheiding tussen ons en God. Het doet God veel verdriet om ons zo te zien. Onze oorsprong ligt in Hem. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn evenbeeld. God houdt ontzettend veel van je en Hij wil dat de relatie hersteld wordt. Zijn liefde gaat zover dat Hij je wil aannemen als Zijn kind.

Ons probleem is dat we niets kunnen doen om de relatie met God te herstellen. Maar de liefde van God is tot het uiterste gegaan om jou te redden en je nieuw te maken. Jezus de enige Zoon van God zag het verdriet van zijn Vader over de hopeloze staat van ons mensen. Jezus houdt zoveel van zijn Vader dat Hij zijn verdriet niet langer kon aanzien. Hij heeft zichzelf aangeboden om de straf van de zonde op zich te nemen. We kunnen helemaal nieuw worden doordat Jezus zijn leven gaf. Hij bracht verzoening tussen jou en God. Door Jezus wordt de relatie met God hersteld en kun je Gods Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest komt van God en wil je helpen in je wandel met God.

Jezus de weg

De liefde van JezusMaar voordat we de Heilige Geest kunnen ontvangen en voordat we vergeving kunnen ontvangen is het belangrijk om heel bewust de keuze voor God te maken. God vraagt of we bereid zijn te stoppen met dingen waarvan we weten dat ze niet goed zijn. Hij vraagt wil je omkeren en Mij volgen? Door je geloof te stellen in Jezus wordt je gered voor altijd. Als je niet wilt geloven kun je niet worden gered. Jezus heeft ons gered van de dood. Ook als je sterft zal je dan leven bij God door Jezus. Wie niet gelooft kan niet bij God zijn, omdat de schuld van de zonde dan niet kan worden weggenomen. Je kunt een tweede dood sterven waardoor je voor altijd zonder God en zonder zijn goedheid zult zijn. De weg zonder God loopt daarheen. Er is een keuze nodig van ons.

Als je eens wist hoeveel Hij van je houdt! God de Vader gaf zijn Zoon om te betalen voor jouw zonden. De prijs om je terug te kopen was zo groot dat Jezus ervoor moest sterven. Dat deed Jezus vrijwillig. Hij was bij zijn Vader voordat deze wereld bestond. Maar God houdt van je. Hij wil dat je bij Hem bent en Hij wil je laten delen in alles wie Hij is. Schepper van het universum en dichterbij dan je eigen adem. Hij wil je aannemen als Zijn kind, zodat Hij je echte Vader weer wordt. God wil een familie van zonen en dochters. Hij wil zo graag Zijn goedheid tonen en Zijn beloften aan je in vervulling doen gaan. Zijn gedachten over jou zijn zonder getal. Hij houdt echt van je! Zou jij Gods liefde willen beantwoorden?

De keuze voor God

God vraagt van ons geloof. Geloof in zijn enige Zoon Jezus en geloof in het offer dat Jezus bracht aan het kruis voor de zonde van jou en mij. Op de derde dag na de kruisiging liet God Jezus uit de dood opstaan. De dood is overwonnen en Jezus leeft! Wie in Jezus gelooft en kiest om zijn volgeling te worden wordt opnieuw geboren. Zo ver als het oosten is van het westen zover zijn onze zonden van ons verwijderd door het perfecte offer van Jezus. We worden witter dan sneeuw en volkomen acceptabel voor God. Niet omdat we iets verdient hebben maar puur uit de genade, liefde en goedheid van God.

Heb je er over nagedacht of jij dat zou willen? Zou je bij God willen horen en willen ontdekken hoe geweldig Hij werkelijk is? Het is niet een kwestie van naar de hemel willen. Het is het persoonlijk leren kennen van Jezus Christus en God de Vader door de Heilige Geest die bij je wil wonen. Als jij vergeving wilt ontvangen dan kan ik je helpen met een gebed. Het gaat bij God om je hart. Stel je hart open voor Hem en kom open en eerlijk naar Hem toe. Maak vandaag de keuze om een volgeling van Jezus te worden.

Als jij dat wilt, ga dan verder naar de volgende pagina.