Broeder Yun de hemelse man

Geplaatst in: Jezus, Ontmoeting met God 0

Interview broeder Yun – De hemelse man

Het eeuwenoude Pinksterverhaal heeft nog niets aan kracht ingeboet. Broeder Yun, een Chinese kerkleider, heeft dit aan den lijve ondervonden. In de afgelopen decennia is het aantal christenen in China in hoog tempo gegroeid tot ruim 80 miljoen. Yuns levensverhaal, opgetekend in zijn boek De hemelse man, is een verhaal van vervolging en marteling, maar vooral een bewijs van het krachtige werk van de Heilige Geest.

Boek: in vuur en vlam voor Jezus te koop via gospel.nl

Broeder Yun in vuur en vlam voor Jezus
Boek: Broeder Yun in vuur en vlam voor Jezus

Broeder Yun – zijn echte naam is Liu Zhenying – werd in 1958 geboren in een arm gezin in Henan, een dichtbevolkte Chinese provincie. In Yuns jonge jeugd werd zijn vader genezen van kanker en dit leidde tot een opwekking in het dorp. Hoewel Yuns moeder lezen noch schrijven kon, ging ze een kleine huisgemeente leiden. In het eerste jaar kwamen er meer dan 2000 mensen tot Jezus. Toen Yun zestien was, ontving hij een roeping om de Heer te volgen. Een stem in de nacht zei dat hij zou getuigen in het westen en het zuiden. Een jaar later arresteerde het Bureau voor Openbare Veiligheid hem vanwege zijn verkondiging. Het was de eerste van een lange reeks arrestaties.

Mishandeling

In 1980 werd de Drie Zelf Kerk opgericht, de officiële Chinese staatskerk. Yun wilde zich hier niet bij aansluiten vanwege het gebrek aan vrijheid. “Er is ‘godsdienstvrijheid’ in China, maar alleen als je bereid bent exact volgens de regels van de regering te handelen…” De christenen werden vervolgd, de leiders van de huisgemeentes gearresteerd en er vonden executies plaats. Toch groeide de kerk begin jaren tachtig razendsnel. “In plaats van ons te verzwakken, maakte de vervolging ons juist sterker. Hoe meer verdrukking er was, hoe meer vuur en liefde wij kregen voor de verspreiding van het Evangelie.” Toen Yun weer werd opgepakt, gaf hij zichzelf de naam de hemelse man. Hij leed onder onmenselijke mishandeling, maar besloot te bidden en te vasten ‘opdat duizenden zielen redding zouden mogen ontvangen en de huisgemeenten in heel China zouden zegevieren’. De Heer maakte hem duidelijk: ‘De reden dat je zo moet lijden, is dat je op die manier deelhebt aan Mijn lijden. Wees stil en weet dat ik God ben,” zo schrijft Yun in De hemelse man. In zijn boek komen ook zijn vrouw Deling en Peter Xu aan het woord. Peter Xu (1940) is een andere Chinese kerkleider. Hij is vijf keer veroordeeld en, evenals Yun, China uiteindelijk ontvlucht omdat het te gevaarlijk werd.

 

Wonderlijke ontsnapping

In de decennia daarna bracht Yun vele jaren door in een cel of werkkamp. In 1997 kwam hij in de strengst beveiligde gevangenis van Zhengzhou. Zijn benen werden kapotgeslagen. Hij onderging afschuwelijke martelingen. Toch zag Yun regelmatig kans om te getuigen tijdens zijn gevangenschap. Vele gevangenen kwamen tot geloof en lieten zich dopen, met slechts een paar druppels water of in een visvijver. Yuns rotsvaste vertrouwen op zijn Hemelse Beschermer werd niet beschaamd. Hij ontsnapte op een wonderbaarlijke manier uit de gevangenis. Zwaarbewaakte deuren openden zich precies op het juiste moment, bewakers leken verblind en voor de gevangenis stond een taxi klaar. Broeder Xu: “Deze daad van Gods macht en genade was een grote bemoediging voor ons. We zagen opnieuw dat er voor God niets onmogelijk is.”

De Geest werkt krachtig

De kracht van de Heilige Geest brak uit in heel China, op talloze manieren. Tot die tijd bestond het grootste deel van de gelovigen uit oudere boeren, maar vanaf 1989 begonnen vele goedopgeleide studenten en regeringsfunctionarissen Christus te volgen. Er gebeurden wonderen, blinden konden zien, doven gingen horen en verlamden konden lopen. “Onze medewerkers hadden nooit een bijbelschool gevolgd, maar ze waren werkelijk vol van de Heilige Geest. Elke keer dat zij het Evangelie verkondigden, waren de mensen stomverbaasd over hun onderwijs en de naam van Jezus raakte steeds meer bekend. ‘Toen zij (..) bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren’.” (Hand. 4:13)

Terug naar Jeruzalem

Omstreeks deze tijd werd een oude zendingsvisie nieuw leven ingeblazen: ’Back to Jerusalem movement ‘ (‘Terug naar Jeruzalem Beweging’). Chinese christenen verspreiden het Evangelie in het gebied tussen China en Jeruzalem. Hier vieren de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme hoogtij. Broeder Yun, die eind jaren ‘90 China is ontvlucht, houdt zich vanuit Duitsland intensief bezig met deze beweging. “Ons doel is niet zozeer het Evangelie aan de stad Jeruzalem te brengen, maar juist aan de duizenden onbereikte bevolkingsgroepen, steden en dorpen die zich tussen China en Jeruzalem bevinden.” Inmiddels zijn meer dan honderd Chinese zendelingen eropuit getrokken en men hoopt de komende tien jaar honderdduizend evangelisten klaar te stomen voor hun werk. De Back to Jerusalem-beweging is nog jong en volop in ontwikkeling. Chinese evangelisten zijn te weinig bekend met de gewoontes in het buitenland. Bovendien spreken ze de talen niet. Daarom worden er trainingscentra opgericht waar ze een taalstudie en een culturele training volgen.

Belijdenis van zonden

In het begin van de jaren tachtig hadden buitenlandse christenen Bijbels naar China gesmokkeld, waarna de eerste contacten ontstonden tussen Chinese en westerse gelovigen. De evangelieverkondiging groeide hierdoor krachtig, maar de invloed uit het Westen bleek niet alleen positief te zijn. Naast de Bijbels ontvingen de Chinese broeders en zusters ook bijbelcommentaren en boeken met volkomen onbekende leerstellingen. Dit leidde tot grote verwarring in de Chinese huisgemeenten en er vonden afscheidingen plaats. “Deze situatie werd gedurende vijftien jaar steeds slechter, tot het zover kwam dat sommige netwerken geloofden dat zij de enige waren die de waarheid in pacht hadden, en ze de andere groepen als sekten begonnen te beschouwen die kost wat het kost vermeden moesten worden.”
Aan deze onderlinge haat en nijd kwam in 1994 een eind: de kerkleiders kwamen bijeen, ze beleden elkaar hun zonden en besloten om nauw te gaan samenwerken. Ze richtten een eenwordingsbeweging op, de ‘Sinieten Broederschap’, naar Jesaja 49:12. Ze kwamen in 1996 voor het eerst officieel bijeen. De leiders zagen in dat er veel meer overeenkomsten dan verschillen waren en dat de theologische verschillen niet van essentieel belang waren voor hun geloof.

Frisse wind

Tijdens de vervolgingen medio jaren tachtig leidde de Heilige Geest de Chinese huiskerken in een nieuwe richting. “Er waaide een frisse wind van opwekking. De bidstonden duurden de hele nacht en vele slapende zielen werden gewekt. Tekenen en wonderen kwamen volop voor. Dankzij een grote opwekking was het Evangelie wijd en zijd verbreid geraakt en er werden elke dag duizenden zielen aan de kerk toegevoegd. Tot op de dag van vandaag kijken Chinese christenen terug op 1985 als een sleuteljaar, een jaar van doorbraak.”

Echte passie voor Jezus

De Zweedse Peter Fagerstrom is verbonden aan Back to Jerusalem. “Back to Jerusalem is geen organisatie en heeft geen leiding: iedereen werkt eraan mee. De gelovigen hebben een passie voor Jezus en gaan van daaruit aan de slag. Als een Chinees tot geloof komt en wordt gered, gaat hij dat gelijk aan zijn vrienden vertellen. In het Westen doen we dat niet, hier zijn we veel te veel bezig met onze kleding, de juiste kerk, gewenst gedrag. Een Chinees gaat voor Jezus en het maakt niet uit wat dat hem kost. Dat is echte passie voor Jezus. Kerkelijke verschillen worden dan opeens heel relatief. Als je in de gevangenis maar een paar druppels water hebt om iemand te dopen, denk je niet eens aan de vraag: wel of geen onderdompeling.”

Slapende westerse kerken

In De hemelse man doet Yun een krachtig appèl op de westerse kerken om samen met de Chinese christenen mee te helpen aan de wereldwijde verspreiding van het christendom. Wel dienen ze in zijn ogen terug te keren naar de basis: kennis van en gehoorzaamheid aan de Bijbel. Volgens hem zijn veel westerse kerken diep in slaap. “Veel samenkomsten zijn koud en ontberen het vuur en de aanwezigheid van God die we in China wel kennen. Er zijn enorm veel kerken die proberen een hemel op aarde te creëren, maar totdat de westerse kerk de Grote Opdracht gaat gehoorzamen en het Evangelie tot aan het uiterste der aarde gaat verkondigen, speelt men een spelletje met God en wordt de waarheid niet echt serieus genomen. Als God echt in uw hart aan het werk is, kunt u niet stil blijven zitten. Er zal een brandend vuur in uw binnenste worden ontstoken. Het is nu een geweldige tijd om voor Jezus te leven! De Heilige Geest is over de hele aarde krachtig aan het werk en het is een groot voorrecht dat wij in deze laatste dagen mogen meehelpen met het binnenhalen van de oogst.”

Bron artikel: http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/opwekkingsvuur-brandt-krachtig-in-china/

Zie ook: https://backtojerusalem.com/v3/


Ga ik naar de hemel?

Ga ik naar de hemel?

Eerlijke antwoorden op deze belangrijke vraag.

Ontdek het hier