Ik nodig je uit om te luisteren met je hart als je deze woorden leest en ik bid dat je God vandaag persoonlijk mag leren kennen.

Gods grote liefde

We zijn gemaakt om in nauwe verbondenheid met God te leven. De eerste mensen wandelden en praatte volop met God. Alles op aarde was zeer goed. Maar sinds de zondeval is deze nauwe verbondenheid met God verbroken en zijn we het contact met God kwijt geraakt. Dit is niet Gods wil voor jou en voor mij. Met de zondeval begint een hartverscheurend verhaal over de grote liefde van een Vader die zijn kinderen is kwijtgeraakt.

Wie is God?

Als je wilt weten wie God is dan kun je het beste kijken naar het leven van Jezus. Jezus deed namelijk niets uit zichzelf, maar deed alleen wat hij God de Vader zag doen. En Jezus zei alleen de dingen die hij Zijn Vader hoorde zeggen. In de Bijbel lezen we over Jezus dat hij vriendelijk, nederig en zachtmoedig was. Als hij mensen tegenkwam die ziek waren dan was hij vol ontferming en bewogenheid. Dan genas hij de mensen en vertelde hen over het Koninkrijk van God. Jezus was veel bezig met het herstellen wat de zondeval kapot had gemaakt. Hij nodigde mensen uit om niet langer voor zichzelf te leven maar om terug te keren naar God. Zo is ook de Vader. Hij nodigt alle mensen uit om terug te keren. Dit is wat de Bijbel bekering noemt.

Een liefdevolle Vader

God is als een Vader die uitziet naar het terugkeren van zijn verloren kinderen. Dit staat in de Bijbel in het boek Lucas, hoofdstuk 15.

Jezus gaf ook dit voorbeeld: “Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.` De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’ Toen ging de zoon terug naar zijn vader.
De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen krijg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: `Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.` Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren.

Weet je nog wat ik zei? Jezus verteld alleen maar wat hij van God zijn Vader hoort. God de Vader heeft dit verteld om te laten zien hoe Hij is en hoe graag Hij wil dat al zijn kinderen terugkeren naar Hem. God de Vader wil dolgraag dat jij ook terugkeert naar Hem!

De scheiding

God wil niet alleen graag dat alle mensen naar Hem terugkeren. Hij heeft er ook alles voor overgehad. Gods liefde voor jou heeft Hem ontzettend veel pijn gedaan en heeft Hem het liefste wat Hij had gekost. Sinds de zondeval en sinds de mens koos om zijn eigen weg te gaan lijken we op de verloren zoon. Zoals de vader in het verhaal zijn zoon liet gaan, zo zijn ook wij nu ver weg van God. De zonde brengt een conflict tussen de Heilige God en de zondige mens. De scheiding is diep. Wat de mensen ook proberen er is niets wat de zonde kan wegnemen. De zonde is geworteld in onze natuur. Hierdoor zijn we van God gescheiden. De Bijbel leert ons dat al het goede wat we ontvangen van God komt. Gelukkig zijn er veel goede dingen in onze levens, maar de pijn en het verdriet van het leven laten zien hoe groot de scheur is die is ontstaan in onze relatie met God. Wie sterft zonder God kan in het leven na dit leven niets goeds verwachten want alle het goede komt van God. Maar wat kunnen we doen om de zonde weg te nemen? Het antwoord is helemaal niets. Er is niets wat een mens kan doen om het goed te maken.

Jezus de Zoon van God

Gods hart brak hierdoor. De zondige natuur van de mens en God kunnen niet bij elkaar zijn. Er moest iets gebeuren wat de zonde kon wegnemen. Als er een mens geboren zou worden die niet van Adam zou afstammen en die geen zondige natuur zou hebben dan was het mogelijk. Dit is waarom Jezus kwam. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Jezus is de enige Zoon van God en hij koos er vrijwillig voor om de heerlijkheid die hij bij God had te verlaten en om als mens naar de aarde te komen. Jezus liet ons opnieuw Gods vaderhart zien wat roept om zijn kinderen.

De prijs voor de zonde

De prijs voor de zonde is onmetelijk hoog. De gehele straf van de zonde van alle mensen heeft Jezus gedragen. Dit deed hij door zijn leven te geven aan het kruis. Hij is gemarteld en gedood. Zijn bloed is vergoten als offer voor de zonde. Maar op de derde dag na zijn dood heeft God hem uit de dood opgewekt. Jezus leeft en hij heeft de dood overwonnen! Wie in Jezus gelooft gaat niet verloren maar zal eeuwig leven. Dit is de kern van het evangelie. De liefde van God was zo groot dat hij het onmogelijke heeft gedaan om jou te redden.

Bekering

Geloof jij het evangelie? Wil je bij God horen, zodat Hij weer je Vader wordt? Neem dan de stap om Jezus te volgen. Hij is de enige weg tot de Vader. Heb je oude leven zonder God niet lief, maar geef je over aan God, anders kun je niet bij Hem horen. Maak een besluit in je hart en zeg ja tegen Jezus. Het eeuwige leven is dat we God kennen en Zijn Zoon Jezus. We moeten opnieuw geboren worden waarbij Gods Geest in ons hart komt wonen. Dan wordt je een kind van God en weet je dat je gered bent. Als Gods Geest in je komt wonen zal je veranderen en meer en meer op Jezus gaan lijken. Daarom kunnen we ons oude leven niet vasthouden en doorgaan met zondigen. Er is een bekering nodig. Een Ja vanuit je hart en een vast besluit om God te volgen. Geloven dat God bestaat of de inhoud van het evangelie geloven is niet voldoende. We moeten veranderd worden van binnenuit en Gods Geest ontvangen. Alleen wie opnieuw geboren wordt kan worden gered. Ben jij daar klaar voor? Wacht niet langer en neem de stap nu terug naar de Vader. Hij wacht nu op je.